Transport

 

Oferta DGT dla przedsiębiorstw z tej branży obejmuje dostawy usług i urządzeń transmitujących głos i dane. Na liście referencyjnej DGT znajdują się porty morskie (łączność abonencka, ochrona terenu i pracowników, łączność za wodzie), infrastruktura kolejowa (routery, modemy, serwery telekomunikacyjne), a także lotniska (w tym integracja łączności stacjonarnej z systemami radiokomunikacyjnymi).

Produkowane i wdrażane przez DGT systemy łączności dyspozytorskiej o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, integrują różne środki łączności, rejestrują prowadzone rozmowy, zapewniają bezpieczeństwo pracowników i pasażerów.

Systemy te, oparte o Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej DGT MCS, mogą być przeznaczone do integracji z innymi instytucjami i służbami, z którymi konieczne jest współdziałanie, a które posługują się innymi środkami łączności.

Jednym z najważniejszych projektów w historii DGT jest wdrożenie systemu łączności w branży transportowej. Jest to Kolejowy System Teleinformatyczny – zintegrowany system łączności dyspozytorskiej na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego, opracowany we współpracy z Biurem Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe na podstawie Instrukcji o przewodowej łączności ruchowej Ie-2 (E3). To skalowalny, uniwersalny system teleinformatyczny przeznaczony dla wszystkich typów obiektów: lokalnych centrów sterowania (LCS), stacji i przystanków.

 

Przykładowe realizacje

 

Proponowane produkty

Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

Niezawodna łączność dyspozytorska na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Serwer telekomunikacyjny o niewielkich gabarytach, integrujący technologię TDM i VoIP.

System komutacyjny w chmurze typu softswitch 

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Terminal udostępniający użytkownikowi funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne w Systemie DGT MCS.

Stacja dowolnego stanowiska pracy do prowadzenia zadań w sposób interaktywny.

Konsola, oferująca funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne, zapewniane przez DGT MCS.

Wielofunkcyjny terminal z możliwością pracy na styku UpN lub styku systemowym IP/SU-IP

Wielofunkcyjny terminal ze stykiem UpN

Łączność rozgłoszeniowa (komunikaty głosowe) i konferencyjna.

Grupa terminali IP SIP dla najbardziej wymagających użytkowników

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip