Przemysł

 

Nowoczesne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez bardzo szybkiej i pewnej wymiany informacji. Postęp techniczny i globalizacja napędzają bowiem zmiany w gospodarce oraz wymuszają dopasowanie istniejącej infrastruktury do nowych wymogów i aktualnych potrzeb. Koniecznością staje się więc zapewnienie nie tylko standardowej usługi związanej z łącznością głosową, ale także zaspokojenie potrzeby integracji i konwergencji usług głosowych bazujących na zintegrowaniu systemów łączności z systemami transmisji danych. Aby nadążyć za ciągłymi zmianami, przemysł potrzebuje wyspecjalizowanego partnera, będącego w stanie zapewnić kompleksową obsługę i odpowiednie wsparcie techniczne wraz ze zmianą bieżących potrzeb.

DGT wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb rynku, firma oferuje i zapewnia kompleksową dostawę rozwiązań dla wielu dziedzin gospodarki wraz z instalacją i obsługą. Rozwiązania oferowane przez DGT pozwalają zintegrować istniejące w przedsiębiorstwach różne systemy łączności, a otrzymany w ten sposób system jest zdolny spełniać wszystkie funkcje wchodzących w jego skład podsystemów. Nowe systemy łączności, z połączonymi funkcjami dyspozytorskimi i administracyjnymi, są wyposażane w interfejsy nie tylko do sieci PSTN, ale także do sieci resortowych, trankingowych, komórkowych, telemetrycznych oraz radiokomunikacyjnych.

Od początku działalności dostarczamy systemy łączności do wielu gałęzi przemysłu. Nasze produkty zostały zainstalowane i wdrożone w kopalniach, elektrowniach, zakładach produkcyjnych i usługowych.

Oferta dla odbiorców przemysłowych obejmuje m.in.:

 • budowę systemów łączności administracyjnej, ogólnozakładowej i dyspozytorskiej,
 • dostawy routerów i modemów do transmisji danych pomiarowych, utrzymaniowych i sterujących w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych,
 • specjalistyczne systemy dyspozytorskie alarmowo-rozgłoszeniowe zakładów górniczych i innych zakładów przemysłowych.

Zainstalowaliśmy kilkaset systemów dyspozytorskich. W Polsce i w Ukrainie.
Wśród naszych najważniejszych klientów są:

 • Energa Operator SA
 • PGE SA (m.in. Elektrownia Bełchatów, KWB Bełchatów, KWB Turów, Elektrownia Dolna Odra, Elektrociepłownia Gorzów),
 • Tauron SA (m.in. Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Łaziska, Elektrociepłownia EC NOWA  Sp. z o.o.),
 • ZE PAK SA (KWB Adamów, KWB Konin),
 • Katowicki Holding Węglowy,
 • Polska Grupa Górnicza,
 • Jastrzębska Spółka Węglowa,
 • Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
 • elektrownie atomowe na Zaporożu i w Rownie.

System łączności dyspozytorskiej jest nieocenionym narzędziem. Moduł telefoniczny umożliwia aranżowanie kolejek z podglądem abonentów oczekujących, tworzenie czarnych i białych list. Moduł radiowy pozwala współpracować niemal z każdym systemem analogowym i cyfrowym, z możliwością nasłuchiwania i nadawania jednocześnie na wielu radiostacjach. Moduł konferencyjny daje możliwość zestawiania konferencji pomiędzy abonentami posługującymi się różnymi środkami łączności. Moduł rejestracji, oprócz typowych funkcji związanych z nagrywaniem rozmów, rejestruje także informacje charakterystyczne dla transmisji radiowej.

 

Przykładowe realizacje

 

Proponowane produkty

Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Serwer telekomunikacyjny o niewielkich gabarytach, integrujący technologię TDM i VoIP.

System komutacyjny w chmurze typu softswitch 

System łączności, współpracujący z systemami metanometrycznymi oraz wizualizacja procesów technologicznych

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Urządzenie umożliwia komunikację poza zasięgiem sieci radiowej dyspozytora, gdy użytkownicy posiadają dostęp do sieci LTE.

Brama radiowa dla systemu DGT MCS, integrująca dyspozytorską łączność telefoniczną i radiową

Terminal udostępniający użytkownikowi funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne w Systemie DGT MCS.

Stacja dowolnego stanowiska pracy do prowadzenia zadań w sposób interaktywny.

Konsola, oferująca funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne, zapewniane przez DGT MCS.

Wielofunkcyjny terminal z możliwością pracy na styku UpN lub styku systemowym IP/SU-IP

Wielofunkcyjny terminal ze stykiem UpN

Wielofunkcyjny terminal ze stykiem Uk0

Grupa terminali IP SIP dla najbardziej wymagających użytkowników

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip