Państwowa Straż Pożarna

 

DGT produkuje i dostarcza niezbędne wyposażenie do prowadzenia niezawodnej łączności. Aktualnie to nie tylko łączność stacjonarna czy autonomiczne systemy komunikacji radiowej. To systemy integrujące wszystkie posiadane środki, niezależnie analogowe czy cyfrowe, mobilne czy stacjonarne. Również takie, które ułatwią lub umożliwią bezpośredni kontakt z abonentami innych służb i instytucji.

DGT uruchamia kompletne stanowiska dowodzenia w komendach wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na bazie Zintegrowanego Systemu Łączności Dyspozytorskiej DGT MCS o różnych poziomach rozproszenia.

Należy go rozumieć jako system łączności radiowej i telefonicznej, służący do wymiany informacji głosowych, tonowych (Select 5, CTCSS) oraz danych, wraz z systemem rejestracji i archiwizacji całej korespondencji.

Wdrożenie systemu oznacza m.in.:

  1. obsługę wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących - radiotelefonicznych (analogowych i cyfrowych) i telefonicznych - przy użyciu jednego terminala,

  2. rejestrację i archiwizację całej korespondencji,

  3. kolejkowanie połączeń przychodzących,

  4. integrację ze środkami łączności innych służb,

  5. dużą ergonomię pracy i elastyczną rozbudowę,

  6. sterowanie automatyką budynkową z jednego stanowiska.

Intuicyjna obsługa oraz indywidualnie tworzone profile użytkownika ułatwiają pracę dyżurnemu, a zwierzchnikowi jej analizę.

Przy budowie systemu zakłada się m.in. wykorzystanie posiadanych obecnie przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej środków łączności radiowej i telefonicznej – brak konieczności wymiany używanego aktualnie sprzętu oraz integrację z urządzeniami automatyki w budynkach.

 

Przykładowe realizacje


Proponowane produkty

Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Serwer telekomunikacyjny o niewielkich gabarytach, integrujący technologię TDM i VoIP.

Rozwiązanie typu Push-to-Talk, wykorzystujące do realizacji połączeń zwykłe lub wzmocnione smartfony

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Błyskawiczna łączność pomiędzy różnymi systemami radiowymi w miejscu akcji.

Masowe nadawanie alarmów lub komunikatów przy użyciu różnych kanałów komunikacji.

System telekomunikacyjny produkcji DGT zabezpieczony przed atakami cyberprzestępców

Komunikacja i współpraca grup, znajdujących się w różnych lokalizacjach.

Brama radiowa dla systemu DGT MCS, integrująca dyspozytorską łączność telefoniczną i radiową

Terminal udostępniający użytkownikowi funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne w Systemie DGT MCS.

Stacja dowolnego stanowiska pracy do prowadzenia zadań w sposób interaktywny.

Konsola, służąca do realizacji funkcjonalności telefonicznych, radiowych i innych, zapewnianych w Systemie DGT MCS.

Wielofunkcyjny terminal do obsługi łączności telefonicznej

Wielofunkcyjny terminal ze stykiem UpN

Wielofunkcyjny terminal z możliwością pracy na styku UpN lub styku systemowym IP/SU-IP

Grupa terminali IP SIP dla najbardziej wymagających użytkowników

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299