Dzień 1

 • Materiał powtórzeniowy z etapu I
 • Plany numeracyjne
 • Aranżacja centreksu
 • Zajęcia praktyczne

Dzień 2

 • Aranżacja fiksupów
 • Aranżacja numerów kierunkowych
 • Aranżacja ruchu międzycentralowego
 • Aranżacja procesorów DSS1
 • Zajęcia praktyczne

Dzień 3

 • Aranżacja modyfikacji numerów
 • Aranżacja programów przełączeń
 • Aranżacja taryfikacji
 • Zajęcia praktyczne

Dzień 4

 • Aranżacja procesorów UP0
 • Aranżacja aparatów systemowych
 • Aranżacja systemów sekratarsko – dyrektorskich
 • Konferencja selektorowa
 • Zajęcia praktyczne

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Aby zgłosić udział w szkoleniu, prosimy pobrać, wypełnić formularz i odesłać go na nr faksu 58 69 10 299.
W przypadku pytań proszę o kontakt: tel: 58 68 20 734/946 lub tel. kom. 502 198 689

Formularze zgłoszeniowe do pobrania

Wersja .PDF Wersja .DOC