Bezpieczna komunikacja w obliczu realnego zagrożenia cyberatakiem

baner bezpieczenstwo mini

Czy zagrożenie cyberatakiem jest realne?

Cyberwojna to element otaczającej nas rzeczywistości. Ma na celu wyrządzenie jak największych szkód przy pomocy najnowszych technologii. Polega na celowym zakłócaniu interaktywnego, zorganizowanego obiegu informacji w cyberprzestrzeni. Jest ona prowadzona z pobudek politycznych, ideologicznych i ekonomicznych, zwłaszcza w odniesieniu do infrastruktury o istotnym znaczeniu dla gospodarki i/lub obronności kraju.

Każdy system teleinformatyczny został lub zostanie zaatakowany. Pytanie brzmi – kiedy?

Według raportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowanych na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Sprawiedliwości, cyberataki są coraz częściej zlecane przez rządy obcych państw. Należy założyć, że ataki na systemy teleinformatyczne, pracujące w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Państwie, są nieuniknione.

DGT Cyber Protektor – produkt na nowe czasy

Cyberataki mogą skutecznie zablokować lub zakłócić działanie systemów teleinformatycznych pracujących w sieciach IP. W obliczu znanych oraz nieznanych cyberzagrożeń spółka DGT opracowała dla produkowanych orzez siebie systemów łączności rozwiązanie gwarantujące zachowanie krytycznej łączności głosowej nawet w sytuacji całkowitego paraliżu sieci IP. Naszym Klientom zapewniamy standardową ochronę warstwy IP, jednocześnie gwarantując separację warstwy, w której realizowane są krytyczne usługi głosowe.

Kluczowe cechy

cyber protector kluczowe cechy

 innowacyjnosc

Innowacyjność i unikatowość

Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne są dzisiaj budowane praktycznie w całości w oparciu o infrastrukturę IP. Wszelkie formy ochrony, takie jak firewall czy session border controller, chronią mniej lub bardziej skutecznie infrastrukturę IP przed cyberatakiem. Nikt nie może mówić o zapewnieniu całkowitego bezpieczeństwa w odniesieniu do nowych, nieznanych jeszcze ataków. Obnażają one kolejne luki w warstwie IP. DGT Cyber Protektor, oprócz ochrony warstwy IP, jest wyposażony w warstwę odseparowaną od IP, której zablokowanie lub zainfekowanie poprzez cyberatak jest niemożliwe.

 uniwersalnosc

Uniwersalność

Każdy system telekomunikacyjny DGT może zostać zmodernizowany w taki sposób, aby wspierał rozwiązanie DGT Cyber Protektor. Modernizacja została tak przygotowana, aby użytkownik mógł zachować większość dotychczasowej infrastruktury. dzięki czemu koszt modernizacji jest istotnie zredukowany. Każdy nowy system DGT jest standardowo wyposażony w rozwiązanie DGT Cyber Protektor.

 cyberbepieczenstwo

Cyberbezpieczeństwo

DGT Cyber Protektor doskonale wpisuje się w obowiązującą Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2020. Cyberzagrożenia, mimo że narastają w szybkim tempie, wciąż są lekceważone przez wielu użytkowników. Skala zagrożenia jest tak poważna, że każdy system (w tym systemy, które pracują w obszarze infrastruktury krytycznej) może zostać skutecznie zaatakowany. DGT Cyber Protektor gwarantuje komunikację krytyczną nawet w obliczu udanego cyberataku.

 warstwa

Struktura warstwowa - wiele poziomów ochrony

Warstwa IP jest chroniona zgodnie z najlepszymi praktykami. Pomimo tego należy założyć, że jej infekcja lub zablokowanie jest możliwe. Dlatego w rozwiązaniu DGT Cyber Protektor zastosowano warstwę odseparowaną od pozostałych, wykonaną w innej technologii. Warstwa ta może pracować - gwarantując łączność krytyczną - całkowicie autonomicznie, nawet po całkowitym odłączeniu/blokadzie warstwy IP.

 redundancja

Redundancja technologii

Systemy DGT stosują technologię IP do realizacji wielu usług i funkcjonalności. Do realizacji łączności głosowej jest wykorzystywane także standardowe cyfrowe pole komutacyjne. Tego elementu nie posiadają systemy pure IP. Dzięki odpowiedniej architekturze systemu, dostępnej w rozwiązaniu DGT Cyber Protektor, można mówić o redundancji technologii. W momencie, gdy zawiedzie technologia IP, druga technologia pozwala zachować ciągłość łączności głosowej.

 upgrade

Otwarty na przyszłe modernizacje

Telekomunikacja rozwija się cały czas. Pojawiają się nowe technologie, a wraz z nimi nowe możliwości i często nowe zagrożenia. DGT Cyber Protektor został opracowany w taki sposób, aby możliwa była rozbudowa systemu, która pozwoli na zastosowanie przyszłych technologii, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa łączności krytycznej.

 nowe

Nowe funkcjonalności

Rozwiązanie DGT Cyber Protektor to przede wszystkim bezpieczeństwo systemu, ale także nowoczesne, niedostępne dotąd dla wielu użytkowników, funkcjonalności z zakresu ujednoliconej komunikacji (UC) np. rozmowa video, połączenia przez przeglądarkę internetową i wiele innych. Jest to możliwe dzięki przebudowie systemu i wyposażeniu go w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.