Wojsko Polskie

System teleinformatyczny, integrujący klasyczną telefonię TDM i technologię VoIP

System teleinformatyczny produkcji DGT, to platforma komunikacyjna, która wyrosła z najlep­szych tradycji klasycznej telekomunikacji i łączy w sobie cechy dojrzałego systemu telekomu­nikacyjnego TDM z najnowszymi osiągnięciami technologii VoIP i Ujednoliconej Komunikacji (UC).

Użytkowni­cy systemu dołączani są do niego za pośrednictwem:

  • sieci IP/Ethernet,
  • interfejsów cyfrowych systemowych,
  • interfejsów analogowych.

Komunikacja z siecią publiczną może odbywać się za pośrednic­twem klasycznych interfejsów BRI/PRI, analogowych, GSM jak i łączy typu trunk VoIP.
System może być oferowany zarówno dla nowych użytkowników jak również dla użytkowników, którzy posiadają już systemy DGT wykonane w starszych technologiach - wówczas funkcjonalność Serwera DGT można uzyskać poprzez odpo­wiednie aktualizacje oprogramowania i sprzętu.

Polowe, mobilne systemytelekomunikacyjne DGT

Polowe systemy DGT wykorzystywane są podczas misji stabilizacyjnych, manewrów wojskowych, na poligonach w celu zabezpieczenia łączności na polu walki. Urządzenia wchodzą również w skład wyposażenia wozów łączności RWŁC-10/CT (WZŁ Nr. 1), które mają za zadanie zabezpieczyć łączność jawną i organizację węzła łączności stanowiska dowodzenia w obrębie obiektu przeznaczonego na tymczasowe centrum.