Dzień 1

 1. Ogólna charakterystyka systemu CrossConnect
 2. Przełącznica cyfrowa DXC256
  • funkcje
  • elementy składowe:
   • widok stojaka z ukompletowaniem
   • opis półek
   • opis pakietów (funkcje, opis LED)
  • topologia magistral systemowych (Ethernet, LVDS, HDLC, PCM)
  • sposób adresacji pakietów w systemie
  • opis okablowania stacyjnego

Dzień 2

 1. Sieć transportowa informacji zarządzania. (Ethernet)
  • topologia sieci LAN, WAN
  • krótka charakterystyka urządzeń
   • routery
   • huby
   • opis okablowania
 2. Centrum Przetwarzania i Zarządzania – Serwery CPIZ
  • funkcje
  • charakterystyka sprzętu (Serwer + Linux)
  • opis aplikacji serwera CPIZ (DM, NEM, TSA, sybaseSQL, LDAP)
   • potrzebne informacje o systemie Linux wraz listą podstawowych komend
   • struktura rozmieszczenia aplikacji zarządzania
   • diagnostyka aplikacji zarządzania

Dzień 3

 1. Stanowisko Zarządzania – Terminal Utrzymaniowy TU
  • funkcje
  • charakterystyka sprzętu (PC + WinNT + JAVA)
  • opis struktury oprogramowania zarządzającego DMN
  • opis aplikacji systemu zarządzania (funkcje, opis konfiguracji, wykorzystania)
   • DMN-SPIN
   • DMN-ADM
   • DMN-EK
   • DMN-KO
   • DMN-MDP
   • DMN-MA
   • DMN-PZ
 2. Terminal – Narzędzie Serwisowe
  • funkcje
  • opis najważniejszych możliwości diagnostycznych aplikacji
   • podgląd sygnalizacji
   • funkcje komutacyjne (pętle, wysyłanie sekwencji testowej)
   • podgląd szczeliny czasowej (wartość dziesiętna bajta danych)
   • obsługa modułu pomiarowego

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Aby zgłosić udział w szkoleniu, prosimy pobrać, wypełnić formularz i odesłać go na nr faksu 58 69 10 299.
W przypadku pytań proszę o kontakt: tel: 58 68 20 734/946 lub tel. kom. 502 198 689

Formularze zgłoszeniowe do pobrania

Wersja .PDF Wersja .DOC