Dzień 1

OKNO – aplikacja nadzoru i zarządzania centralą

 • funkcjonalność standardowa
 • funkcjonalność zaawansowana
  • monitorowanie wiązek
  • monitorowanie urządzeń logicznych
  • zarządzanie Serwerem Komutacji
  • zarządzanie blokadami łączy

Dzień 2

Omówienie Systemu Nadzoru Central

 • Lonfiguracja systemu
 • Maski alarmów
 • Funkcje zrządzania centralą oraz systemem central

Zajęcia praktyczne

Dzień 3 

System taryfikacyjny INTAR/MILTAR

 • rekordy taryfikacyjne – omówienie
 • przepływ danych taryfikacyjnych w systemie
 • INTAR/MILTAR – konfiguracja klientów
 • INTAR/MILTAR – konfiguracja ustawień taryfikacyjnych
 • INTAR/MILTAR – raporty
 • programy pomocnicze – BDR SQL, PULSAR

Dzień 4

 • Budowa NetCRR
 • Konfiguracja modułów
 • Konfiguracja portów
 • Konfiguracja kanałów
 • Nasłuch nagrań – on-line
 • Zarządzanie nagraniami
  • Wyszukiwanie nagrań – kryteria
  • Archiwizacja nagrań
  • Eksport nagrań
  • Kopia nagrań
  • Usuwanie nagrań
 • Definiowanie użytkowników i uprawnień:
  • profile uprawnień
  • konta predefiniowane
 • Filtrowanie nagrań – przy zapisie i odsłuchu

Wymagania: certyfikat ukończenia szkolenia II stopnia, szkolenie bez certyfikatu - po indywidualnych ustaleniach.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Aby zgłosić udział w szkoleniu, prosimy pobrać, wypełnić formularz i odesłać go na nr faksu 58 69 10 299.
W przypadku pytań proszę o kontakt: tel: 58 68 20 734/946 lub tel. kom. 502 198 689

Formularze zgłoszeniowe do pobrania

Wersja .PDF Wersja .DOC