Jesienią ubiegłego roku DGT wygrała postępowanie przetargowe w ramach projektu „Budowy warstwy transmisji danych inteligentnego systemu pomiarowego (AMI)” dla PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie. 25 lutego 2016 r. DGT i PGE Dystrybucja SA podpisały umowę na dostawę Urządzeń Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE. Pozostałymi zadaniami, towarzyszącymi tej dostawie będą: budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI oraz Świadczenie Usługi Transmisji Danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej.

 

umad new

Urządzenie Transmisji Danych

W ramach zamówienia głównego DGT dostarczyła 9924 szt. Urządzeń Transmisji Danych wyposażonych w moduły komunikacyjne, zapewniające transmisję danych w technologii 2G/3G/LTE. Zamawiający zastrzegł prawo do zamówienia, w ramach opcji, dodatkowo 8000 szt. tych urządzeń. Wraz z urządzeniami DGT dostarczyła oprogramowanie narzędziowe, dokumentację techniczną i szkoleniową. Przeprowadziła też instruktaż dla pracowników Zamawiającego. Przeszkoliła 120 osób, których zadaniem będzie instalacja dostarczonych urządzeń. W ramach projektu DGT udostępniła API dla zaimplementowania funkcjonalności zarządzania dostarczonymi Urządzeniami Transmisji Danych w Systemie Zarządzania Urządzeniami Transmisyjnymi i Monitorowania Transmisji AMI.

W ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy DGT świadczymy usługi serwisowe dla Urządzeń Transmisji Danych oraz Oprogramowania Narzędziowego. Zapewni także świadczenie usług wsparcia procesu instalacji Urządzeń Transmisji Danych.

Powyższe zamówienie, jedno z największych na polskim rynku energetycznym, stanowi realizację Dyrektyw 2006/32/WE i 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego. Jest to dla DGT jeden z najważniejszych projektów w ostatnich latach.

PGE Dystrybucja SA prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze wskazanym na rysunku poniżej.

mapa umad

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip