Mobilny Integrator Radiowy

DGT, odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku, bazując na dotychczasowych, wieloletnich doświadczeniach w zakresie systemów integrujących łączność, zaprojektowała Integrator Radiowy, który zapewnia swobodną komunikację użytkowników różnych systemów radiowych. Urządzenie umożliwia szybkie połączenie na miejscu akcji sieci radiowych analogowych, DMR, TETRA, EDACS, sieci komórkowych GSM/UMTS. Mobilny Integrator Radiowy jest adresowany przede wszystkim do państwowych służb cywilnych, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, jednostek antyterrorystycznych, a także do wszelkich przedsiębiorstw zajmujących się organizacją imprez masowych.

Funkcjonalność Mobilnego Integratora Radiowego
Standardowo Mobilny Integrator Radiowy zapewnia równoległą łączność czterech systemów w ramach jednej konferencji radiowej lub dwóch systemów w ramach dwóch konferencji. Integrator jest prosty i intuicyjny w obsłudze, nie wymaga specjalistycznej wiedzy i intensywnego szkolenia, dlatego doskonale nadaje się tam, gdzie szybkość i niezawodność komunikacji jest kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu akcji.

Mobilny Integrator Radiowy został wyposażony w kolorowy ekran dotykowy udostępniający informacje o podłączeniu radiotelefonów, stanie konferencji, statusie sieci komórkowej itp. Wbudowany moduł WLAN zapewnia możliwość odsłuchu danej konferencji radiowej z tabletu lub smartfonu znajdującego się w zasięgu sieci bezprzewodowej. W zależności od wybranego modelu Integrator oferuje także rejestrację nagrań. Mobilny Integrator Radiowy może być wykorzystany jak centrum koordynujące pracę wielu służb.

Opis działania
Do urządzenia podłączane są ad hoc radiotelefony przenośne będące na wyposażeniu służb biorących udział w danej akcji. Dołączenie określonego radiotelefonu odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego dla danego radiotelefonu kabla zawierającego układ dopasowujący. Po podłączeniu radiotelefonu zapala się dioda, informująca o stanie połączenia (dostępny/niedostępny). Korzystając z ekranu dotykowego operator przypisuje radiotelefon do jednej z dwóch konferencji radiowych (domyślnie przy starcie systemu jest jedna konferencja). Sposób przypisywania danego radiotelefonu odbywa się poprzez ekran dotykowy.

Po odebraniu połączenia GSM operator może je również dołączyć do wybranej konferencji radiowej. Połączenie to będzie uczestniczyło w konferencji radiowej wykorzystując technikę VAD (Voice Activity Detection).

Podniesienie mikrotelefonu w stanie spoczynku umożliwi wybranie numeru i wykonanie połączenia poprzez sieć GSM lub dołączenie do jednej z konferencji radiowych za pomocą panelu sterującego (interfejs dotykowy).

Wybieranie numeru odbywa się przez klawiaturę wirtualną na ekranie wyświetlacza. Znajdują się na nim także dodatkowe informacje o statusie połączenia i czasie trwania rozmowy. Do wybranej konferencji radiowej można dołączyć się poprzez mikrotelefon, a także przełączyć się na zestaw głośnomówiący (opcjonalnie na bezprzewodowy zestaw nagłowny).

 

 

loading...