Policja

System łączności produkcji DGT zdecydowały się wdrożyć komendy wojewódzkie policji na terenie woj. łódzkiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Inne komendy, albo dysponują częściowo infrastrukturą DGT, jak np. systemy rejestracji rozmów i centrale telefoniczne, albo rozważają zakup systemu, kierując się doświadczeniami swoich współpracowników.