DGT UMADUrządzenie transmisji danych

 

UMAD (ang. Universal Machine-to-Machine Access Device) to ogólna nazwa uniwersalnych urządzeń komunikacyjnych dla aplikacji M2M stosowanych tam, gdzie metodą transmisji danych są usługi oferowane przez sieci komórkowe bądź inne technologie radiowe.

Urządzenia są dostępne w różnych wariantach, a ich wyposażenie i funkcjonalność, dzięki elastycznej konstrukcji sprzętu i oprogramowania, zależą od wymagań klienta.

Są wyposażone w interfejsy do różnych sieci bezprzewodowych, co zwiększa niezawodność transmisji danych i pozwala uniezależnić się np. od awarii, bądź chwilowych problemów propagacyjnych w ramach jednej sieci. Urządzenie oferują różne tryby wyboru optymalnego kanału transmisji danych.

Urządzenia UMAD są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, w szczególności dedykowane są dla komunikacji w nowoczesnych sieciach elektroenergetycznych. Urządzenia zastosowane w szafce bilansującej realizują funkcje komunikacji z systemami informatycznymi dla innych urządzeń sieci inteligentnych (Smart Grid) m.in.: licznik bilansujący, koncentrator danych licznikowych AMI, moduły Smart Grid w oparciu o transmisję danych w systemach LTE, UMTS, GSM i CDMA2000.

JEST JUŻ DOSTĘPNA WERSJA UMAD PRZYSTOSOWANA DO PRACY W LTE 450.

Produkty z rodziny UMAD jako specjalizowane routery mogą mieć zastosowanie w tych aplikacjach, gdzie istotny jest niezawodny dostęp do sieci transmisji danych. Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne są jednym z wielu możliwych zastosowań urządzeń. Różne wykonania urządzeń zapewniają ich przydatność w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.

Interfejsy WAN
Urządzenia UMAD realizują dostęp do sieci WAN, w zależności od wykonania, w oparciu o dostęp do jednego lub dwu systemów komórkowych oraz Ethernet.

UMAD, w zakresie dostępu do systemów komórkowych, zapewniają transmisję w oparciu o standardy 3GPP (LTE/UMTS/GSM) i CDMA2000, jak również w odpowiednim wykonaniu przez system TETRA.

Interfejsy LAN
Od strony sieci LAN urządzenia UMAD są wyposażone w porty (do czterech) Fast Ethernet ogólnego przeznaczenia. Porty te mogą pracować w trybie bridge lub stanowić oddzielne łącza z odrębną adresacją IP i z własnym serwerem DHCP.

Interfejsy szeregowe
Produkty UMAD wspierają obsługę w zakresie interfejsów szeregowych do dwóch portów RS232/485 (optoizolacja) oraz podłączenie innych urządzeń przez interfejs w standardzie USB 2.0 OTG. Możliwy jest zdalny, transparentny dostęp do urządzeń podłączonych do UMAD przez porty szeregowe w oparciu o transmisję TCP i UDP.

Porty We/Wy
Urządzenia umożliwiają wykorzystanie do 6 binarnych  portów wejściowych i 2 wyjściowych.

Zasilanie
Urządzenia UMAD mogą być zasilane ze źródła:

  • jednofazowego AC 100-230 V,
  • trójfazowego AC 100-230 V, z wykrywaniem zaniku / powrotu faz, dopuszczalne zasilanie międzyfazowe.

Niezawodność
W celu zapewnienia wysokiej niezawodności w dostępie do sieci transmisji danych urządzenia UMAD wspierają pracę w trybie:

  • obu łączy aktywnych w wykonaniu umożliwiającym niezależny, jednoczesny dostęp do dwóch systemów komórkowych,
  • redundantnym, gdzie jedno łącze jest głównym, a drugie zapasowym, a za wybór najlepszej ścieżki odpowiadają innowacyjne algorytmy badające drożność całego łańcucha transmisyjnego end-toend,
  • DualSim w oparciu o dwie karty SIM różnych operatorów w ramach pracy z jednym modułem radiowym z dostępem do jednego z systemów grupy 3GPP lub CDMA2000,
  • WAN Ethernet z redundancją łącza radiowego.

Zwiększona niezawodność pracy urządzeń jest uzyskana przez wielopoziomowe mechanizmy monitorowania zarówno sprzętowe jak i oprogramowania (watchdog).

Zapytaj o produkt

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip