Tytuł Projektu

Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT.

Akronim

KODEŚ

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest koncentrator danych elektroenergetycznych KODEŚ, wyposażony w innowacyjne funkcje decyzyjne, funkcje multilink oraz funkcje bramy, pracujący w środowiskach AMI, SCADA, HAN, IoT. Urządzenie stanowi ważny element sieci telekomunikacyjnej dla OSD energii elektrycznej, funkcjonujący na brzegu sieci. KODEŚ może wspierać inteligentne stacje transformatorowe SN/nn w zakresie monitoringu i kontroli sieci SN i nn, monitorowania i zdalnego sterowania rozdzielnicami SN itp. W celu wdrożenia koncentratora do produkcji utworzono konsorcjum DGT Sp. z o.o. oraz PG, którego pracownicy w wyniku własnych badań i prac rozwojowych opracują architekturę sprzętu oraz algorytmy oprogramowania, wykonają analizę, implementację, badania i testy modeli i prototypów. KODEŚ posiada unikalne cechy innowacyjne:

  • innowacyjną funkcję bramy, integrującą konwerter protokołów, koncentrator danych, kontroler sieci, moduł telekomunikacyjny i router sieciowy, z zaawansowanym mechanizmem multilink na interfejsach WAN,
  • selekcyjną integrację sieci, rozumianą jako wymiana danych pomiędzy sieciami: AMI, SCADA, HAN, IoT,
  • innowacyjne funkcje decyzyjne, realizowane na brzegu sieci (edge computing), umożliwiające natychmiastowe wezwanie serwisu w przypadkach alarmowych, co jest szczególnie ważne przy braku dostępu do centrum przetwarzania w chmurze.

Koncentrator zwiększa wartość dodaną dla klientów z branży energetycznej zainteresowanych instalacjami magazynów energii, stosowaniem transformatorów z regulacją napięcia, pomiarami parametrów elektrycznych na obwodzie nn, a w przyszłości pomiarami sieci gazowej, wodociągowej i ciepłowniczej, co stanowić będzie o przewadze konkurencyjnej. Na rynku brak wyspecjalizowanych urządzeń z predykcyjnymi funkcjami decyzyjnymi, działającymi w czasie rzeczywistym.

Finansowanie projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Koszt Inwestycji

9 000 000 PLN

Dofinansowanie

7 300 000 PLN

Konsorcjum

DGT Sp. z o.o.  (Lider) oraz Politechnika Gdańska

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip