Tytuł Projektu

Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy

Akronim

DUCH IoT

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie definiowanego programowo, uniwersalnego interfejsu radiowego dla inteligentnych urządzeń IoT (DUCH IoT), pracującego zgodnie z międzynarodowymi standardami: LTE kat. NB1/NB2. Rezultatem projektu będzie nowy produkt w formie sprzętowo-programowego frameworku NB-IoT z konfigurowalnym podziałem realizowanych funkcji pomiędzy częścią sprzętową (zrealizowaną jako moduły IP Core opisane w języku HDL w sposób niezależny od technologii), a częścią programową systemu NB1/NB2 (zrealizowaną jako programowe moduły opracowane w języku C/C++). Przyjęta forma konfigurowalnego interfejsu radiowego umożliwia jego uniwersalną implementację w zależności od estymowanych zasobów obliczeniowych i wskaźników efektywności warstwy sprzętowej w urządzeniu docelowym, tak by zmaksymalizować efektywność operacyjną całego urządzenia i skrócić czas wdrożenia. Innowacyjna konfigurowalność programowo-sprzętowej architektury interfejsu radiowego oparta będzie m.in. na wyspecyfikowanych interfejsach programowych. Umożliwią one implementację konfigurowalnego frameworku realizującego wąskopasmową komunikację radiową dla urządzeń IoT, w którym przetwarzanie danych będzie dzielone, pomiędzy częścią programową i sprzętową a wymianę danych między obiema częściami zapewnią w/w interfejsy dające swobodę w wyborze punktów połączenia obu implementacji. Sposób wykorzystania rezultatu projektu polega na zastosowaniu frameworku do rozbudowy istniejących inteligentnych urządzeń lub realizacji specjalizowanego układu SoC, integrującego funkcjonalności interfejsu radiowego NB-IoT z innymi elementami aplikacji, np. funkcje kryptograficzne, AI (Artificial Intelligence) dla stworzenia węzła Internetu Rzeczy o wymaganych cechach, skracając czas jego wdrożenia do produkcji. Opracowywany interfejs radiowy zawierać będzie zaimplementowane algorytmy wspomagające adaptacyjny odbiór sygnałów radiowych oraz estymację stanu kanału radiowego.

Finansowanie projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Koszt Inwestycji

10 300 000 PLN

Dofinansowanie

8 100 000 PLN

Konsorcjum

DGT Sp. z o.o.  (Lider) oraz Politechnika Gdańska

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299