DGT-MCS - Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej

Zadaniem systemu jest udostępnienie użytkownikom pełnej gamy funkcjonalności w zakresie zdalnej obsługi dostępnych środków łączności, eliminacja problemów związanych z ograniczonym zasięgiem radiotelefonów, ułatwienie i usprawnienie łączności telefonicznej, w szczególności przyjmowanie połączeń z numerów alarmowych i organizowanie łączności w sytuacjach kryzysowych i wymagających koordynacji pracy wielu osób i służb jednocześnie.

mcs rysunek new pl

Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń alarmowych, koordynacja działań i szybkie podejmowanie decyzji to podstawowe zadania stawiane dyspozytorom we wszystkich służbach odpowiedzialnych na codzień za bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, ratownictwo medyczne etc.)

Dlatego tak istotne jest, żeby zastosowany system łączności dyspozytorskiej integrował wszelkie wykorzystywane przez dyspozytora środki komunikacji (telefoniczne, komórkowe, radiowe UHF/DMR, trankingowe analogowe i cyfrowe TETRA, etc.), pozwalając jednocześnie na realizację zaawansowanych usług i funkcji dyspozytorskich, a do tego w prosty i intuicyjny sposób umożliwiał obsługę tych funkcjonalności z poziomu jednego terminala. Tylko tak uniwersalny system można dostosować do specyfiki każdej instytucji pracującej w ruchu ciągłym z wysokimi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności łączności.

Dużo korzyści niesie integracja systemu DGT-MCS z systemami trankingowymi TETRA, gdzie zaawansowane funkcje dyspozytorskiej obsługi systemów telefonicznych (kolejki, klawisze gorących linie, przesyłanie wiadomości SMS, priorytety, konferencje) można w prosty sposób przenieść na system trankingowy (automatyczne połączenia indywidualne, połączenia grupowe i rozgłoszeniowe, przesyłanie wiadomości i statusów SDS etc).

Kluczowe cechy systemu:

loading...

Aplikacja dyspozytorska DGT-KSW

Zarządzanie akcją przy pomocy panelu dotykowego

 • obsługa na ekranach dotykowych,
 • możliwość instalacji na dedykowanej konsoli dyspozytorskiej,
 • interaktywny interfejs pozwalający na prowadzenie wielu wątków przez jednego operatora,
 • intuicyjna obsługa funkcji dypozytorskich, telefonicznych i radiowych,
 • obsługa do 24 paneli roboczych (dowolna konfiguracja każdego z ekranów),
 • w pełni konfigurowalny interfejs graficzny, pozwalający między innymi na dostosowanie położenia, wielkości oraz kolorystyki paneli funkcyjnych,
 • możliwość kierowania akustyki z różnych źródeł na dostępne interfejsy audio (np. głośniki, mikrotelefon, zestaw nagłowny),
 • możliwość definiowania skrótów klawiszowych,
 • moduł mapowy, umożliwiający prezentację pozycji radiotelefonów przenośnych na mapie cyfrowej.

aplikacja ksw

Wybrane funkcjonalności telefoniczne

 • kolejkowanie połączeń – dynamiczne logowanie się dyspozytorów do wybranych kolejek, współdzielenie kolejek, wybór dowolnego połączenia z kolejki, prezentacja czasu oczekiwania i/lub numeru oraz nazwy abonenta (jeśli znajduje się w książce) w kolejce,
 • zawansowane algorytmy automatycznej dystrybucji połączeń (ACD) dostosowane do specyfiki pracy określonego „call center”,
 • przyciski gorących linii i/lub szybkiego wybierania - monitorowanie stanu linii (prezentacja stanów komutacyjnych), odbieranie i nawiązywanie połączeń,
 • telekonferencje – możliwość zestawienia połączenia konferencyjnego do 120 jednoczesnych uczestników lub wielu połączeń o mniejszej liczbie uczestników, ręczne dobieranie uczestników, automatyczne dołączanie uczestników ze zdefiniowanych list, sterowanie mikrofonami uczestników, konferencje dynamiczne typu „meet-me” na hasło,
 • interkom dyspozytorski – dodatkowa niezależna komunikacja pomiędzy dyspozytorami,
 • usługi – zawieszenia połączeń, wejścia na trzeciego, przekazania połączenia, zaoferowania zajętemu i inne,
 • obsługa wiadomości SMS - pomiędzy dyspozytorami, do/z sieci GSM,
 • książka kontaktów – obsługa książki globalnej lub prywatnej (LDAP), możliwość integracji z istniejącymi katalogami np. Active Directory firmy Microsoft,
 • historia zdarzeń (połączenie wykonane, nieodebrane, odebrane) z możliwością filtrowania i sortowania,
 • rejestracja i odsłuch korespondencji.

Wybrane funkcjonalności radiowe

 • prezentacja stanów radiostacji,
 • zmiana kanałów i mocy nadawania,
 • nadawanie (PTT) przez wybraną radiostację,
 • nadawanie (PTT) przez grupę radiostacji,
 • połączenia grupowe,
 • połączenie prywatne (indywidualne),
 • połączenia alarmowe,
 • wykonywanie / odbieranie połączeń z sygnalizacją CTCSS, SelectV, w tym jednoczesna obsługa wielu kodów CTCSS,
 • włączanie / wyłączanie funkcji „skanningu” na radiotelefonach,
 • możliwość jednoczesnego sterowania radiotelefonem z systemu oraz z „główki”,
 • tworzenie grupy radiostacji pracujących w trybie BSS (Best Signal Selection) – wybór najlepszego nadajnika do nadawania na podstawie analizy mocy odbieranego sygnału,
 • realizacja połączeń typu crossband pomiędzy radiotelefonami pracującymi w różnych sieciach, systemach czy na różnych kanałach,
 • realizacja połączeń konferencyjnych typu crossconnect pomiędzy radiotelefonami, a systemami telefonicznymi (PSTN, GSM),
 • współdzielenie radiowych środków łączności przez wielu dyspozytorów z obsługą priorytetów.

DGT-MCS w liczbach

54
Jednostki Policji wykorzystuje na co dzień system DGT-MCS
5
Jednostek PSP działa na co dzień z systemem DGT-MCS
1280
Konsol pracujących w różnych lokalizacjach
2200
Użytkowników Systemu w całej Polsce

 


Realizacje Systemu DGT-MCS