Działające na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim INTERDYSCYPLINARNE LABORATORIUM ANALIZ EUROPEJSKICH I SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA zostało wyposażone w sprzęt łączności DGT. Sprzęt przeznaczony do praktycznych ćwiczeń dla studentów uruchomiono w ostatnich dniach czerwca 2020.

Studenci będą mogli poznać w praktyce:

  • Zintegrowany System Łaczności Dyspozytorski DGT MCS,
  • System Rejestracji Korespondencji DGT NetCRR,
  • Inteligentny System Rozgłaszania i Alarmowania DGT OSA,
  • System Komunikacji Grupowej DGT PTT Connect oraz
  • Mobilny Integrator Radiowy DGT MRI

Wymienione wyżej systemy i urządzenia produkcji DGT są stosowane przez służby, formacje i instytucje odpowiedzialne za szeroko rozumiane utrzymanie bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299