Działające na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich i Systemów Bezpieczeństwa zostało wyposażone w sprzęt łączności DGT. Sprzęt przeznaczony do praktycznych ćwiczeń dla studentów uruchomiono w ostatnich dniach czerwca 2020.

Studenci będą mogli poznać w praktyce:

  • Zintegrowany System Łaczności Dyspozytorski DGT MCS,
  • System Rejestracji Korespondencji DGT NetCRR,
  • Inteligentny System Rozgłaszania i Alarmowania DGT OSA,
  • System Komunikacji Grupowej DGT PTT Connect oraz
  • Mobilny Integrator Radiowy DGT MRI

Wymienione wyżej systemy i urządzenia produkcji DGT są stosowane przez służby, formacje i instytucje odpowiedzialne za szeroko rozumiane utrzymanie bezpieczeństwa państwa.