DGT i Politechnika Gdańska przystapiły do realizacji projektu: "Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy”.

Prace nad projektem zostały podzielone na trzy etapy. Część pierwszą i drugą stanowić będą badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone wspólnie przez naukowców z WETI oraz pracowników DGT, natomiast część trzecia to prace przedwdrożeniowe, które będą realizowane wyłącznie przez lidera konsorcjum - DGT.

Interfejs radiowy, o nazwie DUCH IoT (Internet of Things), będzie służył do rozbudowy istniejących lub wdrażania nowych urządzeń Internetu Rzeczy. Internet Rzeczy jest jednym z najprężniej rozwijanych aktualnie obszarów technologii i dotyczy urządzeń gromadzących i przetwarzających dane oraz realizujących komunikację radiową. 

Budżet projektu to 10 mln zł, z czego dofinansowanie uzyskane na drodze konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przekracza 8 milionów złotych.