Policja

System łączności produkcji DGT zdecydowały się wdrożyć komendy wojewódzkie policji na terenie woj. łódzkiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Inne komendy, albo dysponują częściowo infrastrukturą DGT, jak np. systemy rejestracji rozmów i centrale telefoniczne, albo rozważają zakup systemu, kierując się doświadczeniami swoich współpracowników.

dgt logo footer

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, mail: dgt@dgt.pl
tel: +48 58 682 0 700 | fax: +48 58 683 29 25